Ubezpieczenie chroniące firmy na wypadek szkód z tytulu naruszenia praw pracowniczych

Firma AIG wprowadziła na rynek nowe rozwiązanie ubezpieczeniowe chroniące przedsiębiorstwa na wypadek szkód z tytułu naruszenia praw pracowniczych.

Aktualizacja: 09.09.2015 16:33 Publikacja: 09.09.2015 16:00

Ubezpieczenie chroniące firmy na wypadek szkód z tytulu naruszenia praw pracowniczych

Foto: 123RF

Firma AIG wprowadziła na rynek nowe rozwiązanie ubezpieczeniowe chroniące przedsiębiorstwa na wypadek szkód z tytułu naruszenia praw pracowniczych.

Ubezpieczenie dostępne jest w formie rozszerzenia do polisy Directors & Officers „BusinessGuard Premiere". Specjalistyczny dodatek zapewnia firmom wsparcie w przypadku roszczeń związanych z mobbingiem, molestowaniem seksualnym, dyskryminacją lub innymi formami naruszenia praw pracowniczych. Polisa pomaga także w zrekompensowaniu ewentualnych strat związanych z niesłusznym brakiem awansu lub odmową zatrudnienia.

Ryzyko naruszenia praw pracowniczych dotyczy w praktyce wszystkich pracodawców, także firm, które starają się konsekwentnie chronić prawa swoich pracowników. Roszczenia z tego tytułu mają bardzo zróżnicowany charakter. Mogą się wiązać z faktycznymi lub rzekomymi działaniami przedsiębiorcy lub zaniechaniem działań w sytuacji, kiedy pracodawca powinien był interweniować. Głównym celem rozszerzenia do polisy „BusinessGuard Premiere" jest wsparcie firm w odpowiedzialnym reagowaniu na ewentualne stwierdzone już przypadki naruszeń praw pracowniczych, które zaistniały w ich przedsiębiorstwie.

Dodatek do polisy ułatwia zrekompensowanie pracownikom poniesionych strat, co wpływa także na podtrzymanie wiarygodności danego pracodawcy. Nowe rozwiązanie ma dodatkowo pomóc spółkom w obronie przed ewentualnymi nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony obecnych, byłych lub potencjalnych pracowników.

- Chcemy stworzyć nową kategorię rozwiązań dla firm, w których relacje pracownik-pracodawca są włączone w zakres ubezpieczeń i podlegają ochronie na takiej samej zasadzie jak majątek czy odpowiedzialność cywilna firmy. Przypadki naruszeń praw pracowniczych nie zawsze są odpowiednio wcześnie wykrywane. Nie zmienia to jednak faktu, że każde przedsiębiorstwo ponosi za nie odpowiedzialność, podobnie jak za skutki błędnych decyzji swoich menedżerów. Jest to bardzo istotne z perspektywy całej firmy, w tym zarządu, dyrektorów personalnych i działów kadr – powiedział Adam Gmurczyk, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Financial Lines w firmie AIG.

- Ochrona z tytułu naruszenia praw pracowniczych to na polskim rynku wciąż novum. Podobne rozwiązania funkcjonują już m.in. w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, gdzie roszczenia w stosunku do pracodawców są bardzo częste lub stały się wręcz kwestią czasu. Wiele tego typu spraw dotyczy mobbingu i dyskryminacji, ale także przypadków naruszenia prywatności np. w związku z działaniem systemów monitoringu wizyjnego. Ze względu na rosnącą świadomość ubezpieczeniową w takim kierunku zmierza również nasz rodzimy rynek – dodaje Adam Gmurczyk.

Małe i średnie firmy a ryzyko roszczeń

Rozszerzenie do polisy „BusinessGuard Premiere" wprowadzono z myślą o małych i średniej wielkości firmach, gdzie prezes jest często głównym udziałowcem, szczególnie narażonych na ryzyko naruszenia praw pracowniczych. Mniejsze firmy często nie posiadają odpowiednich polityk ani procedur wewnętrznych związanych z przeciwdziałaniem niepożądanym zachowaniom lub zgłaszaniem ewentualnych nadużyć. Często prowadzą przy tym działalność na rynku międzynarodowym, co zwiększa ryzyko roszczeń, lub posiadają oddziały w różnych regionach Polski, co może dodatkowo utrudniać wykrywanie ewentualnych niepożądanych zachowań.

Zakres polisy

Rozszerzenie do polisy „BusinessGuard Premiere" obejmuje wiele sytuacji związanych z potencjalnym naruszeniem praw pracowniczych. Są to m.in. wszelkie formy mobbingu, molestowania seksualnego, represji lub dyskryminacji, a także ewentualne oszczerstwa, zniesławienie lub naruszenie prywatności, których doświadczył pracownik w miejscu pracy. Ubezpieczenie zadziała także w przypadku spowodowania depresji wywołanej negatywnymi przeżyciami psychicznymi pracownika, a także w związku z nękaniem z powodu ujawnienia przypadków ewentualnego bezprawnego działania innych osób.

Ważnym elementem ubezpieczenia jest także ochrona na wypadek ewentualnych roszczeń związanych ze stosunkiem pracy. Są wśród nich m.in. niesłuszna, bezpodstawna lub niezgodna z prawem odmowa zatrudnienia, a także faktyczne lub rzekome składanie mylących oświadczeń w procesie rekrutacji. Ewentualne roszczenia mogą się wiązać także z niedbalstwem przy ocenie pracownika, bezpodstawnym brakiem awansu, degradacją czy też nieuzasadnionym nieprzedłużeniem umowy o pracę.

- Wiele przypadków naruszeń praw pracowniczych skutkuje pozwami sądowymi i koniecznością wypłaty wysokich odszkodowań. Zależnie od sytuacji, ciężar dowodowy przy dochodzeniu takich roszczeń spoczywać może na pracodawcy, jak w przypadku dyskryminacji, ale także na pracowniku, co ma miejsce np. w sprawach związanych z mobbingiem lub molestowaniem seksualnym. Firma może ponosić odpowiedzialność za brak odpowiedniego nadzoru nad sytuacją w przedsiębiorstwie, nawet jeśli kadra zarządzająca nie była świadoma nadużyć wobec danej osoby – wyjaśnia Adam Gmurczyk.

Zakres rozszerzenia do polisy „BusinessGuard Premiere" i limit odpowiedzialności dostosowywany jest każdorazowo do potrzeb danego przedsiębiorstwa. AIG jest w stanie zaoferować przedsiębiorstwom pojemność adekwatną do poziomu ich ekspozycji na ryzyko, sięgającą kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Ubezpieczenie pokrywa koszty odszkodowań zasądzonych na rzecz pracowników, a także koszty obrony.

American International Group, Inc. (AIG) jest jednym z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym. Obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Spółki AIG świadczą usługi dla klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i indywidualnych poprzez jedną z największych na świecie sieci działających w obszarze ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ponadto, firmy AIG są jednym z wiodących dostawców ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Akcje AIG są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku i Tokio.

AIG to również globalna nazwa handlowa wszystkich spółek oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe, życiowe, emerytalne oraz prowadzących ogólną działalność ubezpieczeniową w ramach grupy American International Group, Inc. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.aig.com. Usługi ubezpieczeniowe są świadczone przez spółki zależne lub stowarzyszone American International Group, Inc. W Europie, głównym dostawcą ubezpieczeń jest AIG Europe Limited.

Firma AIG wprowadziła na rynek nowe rozwiązanie ubezpieczeniowe chroniące przedsiębiorstwa na wypadek szkód z tytułu naruszenia praw pracowniczych.

Ubezpieczenie dostępne jest w formie rozszerzenia do polisy Directors & Officers „BusinessGuard Premiere". Specjalistyczny dodatek zapewnia firmom wsparcie w przypadku roszczeń związanych z mobbingiem, molestowaniem seksualnym, dyskryminacją lub innymi formami naruszenia praw pracowniczych. Polisa pomaga także w zrekompensowaniu ewentualnych strat związanych z niesłusznym brakiem awansu lub odmową zatrudnienia.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości