Spółka chciała zarejestrowania dla różnych napojów oraz dla pojemników oznaczenia dźwiękowego jako unijnego znaku towarowego. Zgłoszony plik zawierał dźwięk powstający przy otwieraniu puszki napoju wraz z następującymi po nim około jednosekundową ciszą i około dziewięciosekundowym musowaniem.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Sąd UE oddalił skargę wniesioną przez spółkę i po raz pierwszy rozstrzygnął w sprawie rejestracji dźwiękowego znaku towarowego przedstawionego w formacie pliku dźwiękowego.

Sąd zauważył, po pierwsze, że dźwięk powstający przy otwieraniu puszki będzie faktycznie uważany, przy uwzględnieniu rodzaju towarów, za element czysto techniczny i funkcjonalny. Otwarcie puszki lub butelki jest bowiem nieodłącznym elementem rozwiązania technicznego związanego z wykorzystywaniem konsumpcyjnym napojów, zatem taki dźwięk nie będzie postrzegany jako wskazówka pochodzenia handlowego tych towarów. Po drugie, właściwy krąg odbiorców kojarzy natychmiast dźwięk musowania pęcherzyków z napojami.

Ponadto sąd zauważył, że elementy dźwiękowe i około jednosekundowa cisza, rozpatrywane łącznie, nie posiadają żadnej samoistnej właściwości pozwalającej na ich postrzeganie przez ten krąg jako wskazówki pochodzenia handlowego towarów. Elementy te nie mają dostatecznej siły wywoływania skojarzeń, by odróżniać się od porównywalnych dźwięków w branży napojów.

Wyrok w sprawie T-668/19Ardagh Metal Beverage Holdings / EUIPO