W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 wielu pracodawców, niezależnie od obowiązujących przepisów prawa, zdecydowało się na stałe wprowadzić na terenie zakładu pracy obowiązek noszenia maseczek czy innych osłon twarzy ust i nosa. Pracownicy nie zawsze jednak chcą respektować obowiązek zasłaniania ust i nosa, mimo że aktualnie jest to obowiązek powszechny z uwagi na wprowadzenie na terenie Polski tzw. czerwonej strefy.

Aby uniknąć konsekwencji związanych z nakazem zasłaniania ust i nosa, pracownicy coraz częściej przynoszą zaświadczenia wydane przez lekarzy różnych specjalności, w celu potwierdzenia, że powinni wykonywać pracę bez stosowania maseczki, a noszenie osłon jest w ich przypadku szkodliwe dla zdrowia. Takie zaświadczenia pracodawca może jednak kwestionować.