Łatwiej będzie się zorientować, jakie umiejętności łączą się z odbytymi kursami i certyfikatami uzyskanymi poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego. Wszystko za sprawą przyjętej przez Sejm ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji.

Nowe przepisy przewidują utworzenie dwóch instrumentów: polską ramę kwalifikacji (PRK) oraz zintegrowany rejestr kwalifikacji (ZRK). ZRK będzie prowadzić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwalifikacje będą wpisywane do rejestru na wniosek ministrów oraz zainteresowanych podmiotów publicznych lub prywatnych, np. firm szkoleniowych.

etap legislacyjny: skierowano do Senatu