Wydany w piątek komunikat MF dotyczy opisanych na łamach „Rz" planów stworzenia państwowej spółki celowej, która ma wyposażyć służby skarbowe w narzędzia do zwalczania nadużyć podatkowych. W piątkowym artykule „Policja skarbowa z o.o." zwróciliśmy uwagę, że spółka ta ma nie tylko budować infrastrukturę, ale też zbierać dane o podatnikach, i to bez zachowania tajemnicy skarbowej.

Ministerstwo zapewnia, że spółka nie będzie miała dostępu do tajemnic handlowych przedsiębiorców. Zebrane przez nią dane osobowe mają być chronione dzięki zawarciu stosownej umowy o powierzeniu przetwarzania danych. Podstawa do zawarcia takiej umowy wynika z ustawy o ochronie danych osobowych.