Minister energii opracuje co trzy lata krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej, który ma doprowadzić do zmniejszania zapotrzebowania na energię w poszczególnych sektorach gospodarki. Przewiduje to projekt nowej ustawy o efektywności gospodarczej, który we wtorek przyjął rząd. Zgodnie z nim poprawa efektywności energetycznej ma objąć budynki należące do sektora publicznego, z wyjątkiem tych będących zabytkami.

Również przedsiębiorstwa energetyczne zostaną zobowiązane do oszczędności. Mają m.in. remontować budynki i instalacje, modernizować oświetlenie czy urządzenia.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu