Problematyczna może być również sytuacja, w której spółka komandytowa ma inny rok obrotowy niż jej wspólnik. Taki przypadek będzie mieć miejsce, jeżeli spółka ma rok obrotowy inny niż kalendarzowy, a jej wspólnikiem jest osoba fizyczna. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają bowiem rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym i nie mogą wprowadzać zmian w tym zakresie. Takie zagadnienie analizowała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 26 listopada 2008 r. (IPPB1/415-1002/08-2/PJ). Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły tego, w jaki sposób ma on zrealizować obowiązek złożenia sprawozdania finansowego spółki komandytowej w sytuacji, gdy przepis ustawy o podatku dochodowym nakazywał dołączyć je do zeznania rocznego składanego do końca kwietnia, a rok obrotowy spółki kończył się dopiero w czerwcu.

Organ interpretacyjny uznał, że do zeznania podatkowego wspólnik powinien dołączyć sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, który zakończył się w trakcie roku podatkowego, za które składane jest zeznanie. Składając zeznanie podatkowe do końca kwietnia, wnioskodawca powinien dołączyć sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za rok obrotowy, który zakończył się w czerwcu roku poprzedniego.

—Paweł Podlasiński

Anita Olbrych