Tarcza dla pogranicza - ruszyła rządowa pomoc dla przedsiębiorców

Przygraniczni przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach przyjętego przez rząd programu "Tarczy dla pogranicza".

Publikacja: 25.04.2023 17:39

Tarcza dla pogranicza - ruszyła rządowa pomoc dla przedsiębiorców

Foto: PAP/Artur Reszko

Rządowy program, to bezzwrotna pomoc finansowa dla przedsiębiorców oraz innych organów branży turystycznej położonych na terenach przygranicznych między Polską a Białorusią, którzy w wyniku wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz zakazu przebywania na tym obszarze ponieśli znaczne straty finansowe. 

Pomoc dotyczy przedsiębiorców, którzy nie skorzystali w całości lub cześci z wcześniej oferowanej przez wojewodów rekompensat lub też ich przychody za okres wrzesień 2021 r. - czerwien 2022 r. spadły o co najmniej 25 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca z okresu wrzesień 2018 r. - czerwiec 2019 r., a pomoc uprzednio udzielona nie pokryła tych strat. 

Podmiotami, które mogą złożyć wniosek o przyznanie środków są: 

1. przedsiębiorcy lub rolnicy świadczący usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

2. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii,

3. przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,

4. przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub

5. przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego.

Wsparcie będzie obliczasne w oparciu o przychody ze sprzedaży, koszty operacyjne prowadzonej działalności, wysokość przyznanych przez wojewodę rekompensat na mocy ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie i pozostałą pomoc publiczną, za okres wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r. oraz wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r., z działalności, dla której przedsiębiorca ubiega się o wsparcie.

O wsparcie mogą się ubierać także przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności na tym obszarze w okresie wrzesień 2018 r. - czerwiec 2019 r. W ich przypadku przyjęta zostanie uśredniona wartość przychodów ze sprzedaży na podstawie złożonych już wniosków. Dla takich przedsiębiorców termin składania wniosków to 4 - 23 czerwca 2023 r. 

Wnioski można składać do 23 czerwca 2023 roku. Wojewoda będzie miał 30 dni od dnia wpłynięcia poprawnego wniosku na wydanie decyzji. 

Rządowy program, to bezzwrotna pomoc finansowa dla przedsiębiorców oraz innych organów branży turystycznej położonych na terenach przygranicznych między Polską a Białorusią, którzy w wyniku wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz zakazu przebywania na tym obszarze ponieśli znaczne straty finansowe. 

Pomoc dotyczy przedsiębiorców, którzy nie skorzystali w całości lub cześci z wcześniej oferowanej przez wojewodów rekompensat lub też ich przychody za okres wrzesień 2021 r. - czerwien 2022 r. spadły o co najmniej 25 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca z okresu wrzesień 2018 r. - czerwiec 2019 r., a pomoc uprzednio udzielona nie pokryła tych strat. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej