Deklaracje środowiskowe to szczegółowe sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące „korzystania ze środowiska”, które ustawodawca definiuje jako wszelkie działania, które oddziałują na środowisko w negatywny sposób. Są to np. spaliny wprowadzane do atmosfery czy wytworzone w związku z działalnością odpady. Ewidencja czynników obciążających środowisko jest podstawą do konieczności uregulowania przez przedsiębiorcę adekwatnych opłat. Wysokość należności zależy od stopnia obciążenia środowiska przez przedsiębiorstwo. Jest to forma rekompensaty dla państwa za skutki wygenerowanego zanieczyszczenia.