Międzynarodowa giełda kooperacyjna Creative&Digital Matchmaking odbędzie się 28 czerwca w Liverpoolu, w Wielkiej Brytanii. Udziałem w niej powinny w szczególności zainteresować się firmy i osoby działające w następujących sektorach:

- reprezentujących wysokotechnologiczne sektory: aeronautyka, motoryzacja, budownictwo, ICT, technologie materiałowe,

- media: media cyfrowe, audiowizualne, TV, muzyka, film, aplikacje mobilne,

- sztuka: sztuki wizualne, muzyka,

- projektowanie.

Jak przy każdym tego typu wydarzeniu, osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić zgłoszenie, określając profil własnej działalności i oczekiwania związane z udziałem w giełdzie. Im szybciej dokona się rejestracji, tym większa szansa na to, że więcej zagranicznych podmiotów zdoła się z nim zapoznać i będzie chętnych do umówienia się na bezpośrednie rozmowy. A te odbędą się 28 czerwca przy ponumerowanych stolikach i zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem.

Udział w samej giełdzie jest bezpłatny, chociaż oczywiście trzeba się liczyć z koniecznością pokrycia kosztów przelotu i zakwaterowania. Organizatorzy przewidują jedna możliwość refundacji części kosztów z tym związanych  (do wysokości 250 funtów), po uprzedniej weryfikacji formularza zgłoszeniowego w zakresie prowadzonej działalności i oferowanych produktów lub usług.

Warto jeszcze zaznaczyć, że wydarzenie to odbywa się przy okazji inicjatywy biznesowej „International Festival for Business" (IFB 2016). Trwająca blisko trzy tygodnie impreza (13 czerwca – 1 lipca 2016 r.) składa się z wielu wysokiej rangi wydarzeń gromadzących przedstawicieli biznesu i instytucji z całego świata. Tym samym uczestnicy odbywającej się równolegle giełdy kooperacyjnej mają szansę nawiązać długotrwałe relacje biznesowe oraz kontakty, które przełożą się na zysk i rozwój ich przedsiębiorstw lub regionów oraz zapoznać się z najnowszymi trendami i technologiami w branży.

Więcej informacji, w tym link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie ośrodka Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.een.org.pl).

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM