Jak informuje TVN24, za przyjęciem ustawy głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciw. Od głosu wstrzymało się 11 parlamentarzystów z Konfederacji. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Przygotowana przez rząd ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego przewiduje zastosowanie środków wobec podmiotów ze specjalnego wykazu
ministra spraw wewnętrznych i administracji. Będą do niego wpisywane wyłącznie osoby lub podmioty, które nie są wymienione w wykazach określonych w rozporządzeniach UE 765/2006 i 269/2014.

Osobom i podmiotom z ministerialnego wykazu zostaną zamrożone fundusze i zasoby gospodarcze, czyli: gotówka, czeki, przekazy pieniężne, depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, papiery wartościowe, obligacje oraz akcje i udziały, a także wszelkie aktywa materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług. Podmioty z listy MSWiA nie będą też dopuszczane do realizacji zamówień publicznych.

Przyjęta przez Sejm ustawa zakazuje także używania i propagowania symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Czytaj więcej

Koniec z importem rosyjskiego węgla do Polski. Rząd podjął decyzję