2 proc. otrzymanej kwoty – tyle musi zapłacić skarbówce osoba, która pożyczyła pieniądze. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje jednak wyłączenia od tej zasady. Przykładowo wtedy, gdy pożyczkodawca podlega VAT, ale pożyczka jest z tego podatku zwolniona. Takie wnioski można wyciągnąć z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Wystąpił o nią prezes zarządu spółki z o.o., która zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów reklamowych oraz artykułów biurowych. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Podpisała z prezesem umowę pożyczki. Pieniądze mają być przekazane ze środków z działalności gospodarczej. Umowa przewiduje obowiązek zapłaty odsetek.

Wcześniej spółka nie udzielała pożyczek i nie prowadziła takiej działalności. Pożyczyła też jednak pieniądze innej osobie fizycznej oprócz prezesa i nie wyklucza, że będzie to robić w przyszłości.

Czy umowa zawarta z prezesem jest obciążona podatkiem? On twierdzi, że nie, powołując się na art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC. Przepis ten mówi, że czynność cywilnoprawna nie podlega podatkowi w zakresie, w jakim jest opodatkowana VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu jej dokonania (z pewnymi wyjątkami, które nie mają w tej sprawie zastosowania).

Spółka udzielająca pożyczki jest zwolniona z VAT od tej czynności. Tak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwolnione z tego podatku są usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Podkreślił, że decydujące znaczenie w opisanej sprawie ma to, czy transakcja podlega VAT lub jest z tego podatku zwolniona. Ten warunek został spełniony. W związku z tym pożyczka jest wyłączona z opodatkowania PCC.

Numer interpretacji: IBPB-2-1/4514-363/16-1/DP