Przy rozplanowanych terminach urlopu odrębne wnioski nie są konieczne

Ustalony i podany do wiadomości pracowników plan urlopów wiąże strony.

Publikacja: 06.09.2016 02:00

Przy rozplanowanych terminach urlopu odrębne wnioski nie są konieczne

Foto: 123rf

Rz: W jakim terminie i na jaki okres powinien być ustalony plan urlopów?

Alicja Pawelec: Przepisy nie wskazują konkretnego terminu, w jakim pracodawca powinien ustalić plan urlopów i podać go do wiadomości załogi. Nie wskazują też okresu, na który taki plan należy ustalać. Ponieważ jednak pracownicy nabywają prawo do urlopu z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym, należy to zrobić do końca poprzedniego roku, tak aby plan obowiązywał w dniu, w którym zatrudnieni nabywają prawo do kolejnego wypoczynku.

Czy plan urlopów trzeba modyfikować w trakcie roku, aktualizując go w razie zachodzących zmian?

Ustalony i podany do wiadomości pracowników plan urlopów wiąże strony. Pracodawca ma zatem obowiązek udzielać urlopów w terminach z niego wynikających, a pracownicy wykorzystywać go w tym czasie. Odstępstwa od planu odbywają się na ogólnych zasadach i dotyczą przypadków fakultatywnego i obowiązkowego przesunięcia terminu urlopu, wskazanych w art. 164 i 165 kodeksu pracy.p. Zmiana terminu urlopu wymaga odrębnego wniosku pracownika i akceptacji pracodawcy. Przesunięcie jest też możliwe z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność podwładnego spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Zatem jeżeli plan urlopów został ustalony na rok kalendarzowy, jest on podstawą do udzielania urlopu, natomiast modyfikacje terminu wypoczynku następują w formie odrębnych wniosków, indywidualnie dla każdej osoby. Nie ma potrzeby ingerencji w plan urlopów. Jeżeli plan urlopów został ustalony na krótszy okres, możliwa jest elastyczna odpowiedź na zapotrzebowanie stron i dostosowanie nowego planu do zmienionej sytuacji.

Czy pracownik, który chce skorzystać z urlopu w terminie ustalonym w planie, musi składać wniosek urlopowy albo przypominać pracodawcy, że idzie na urlop?

Jeśli w firmie jest wiążący plan urlopów, pracownik nie ma obowiązku występować z kolejnymi wnioskami o udzielenie urlopu w terminie uwzględnionym w tym planie. Tak też wypowiedział się skład 7 sędziów Sądu Najwyższego w uchwale z 6 marca 1980 r. (V PZP 7/79), której nadano status zasady prawnej. SN wskazał w niej, że nie jest konieczne oddzielne zawiadomienie pracownika o terminie urlopu, jeżeli plan urlopu został podany do jego wiadomości w sposób przyjęty w zakładzie pracy co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem wypoczynku. Należy pamiętać, że przed ustaleniem planu urlopów pracownik składa wniosek, a jego wprowadzenie przez pracodawcę do planu stanowi akceptację tego wniosku. Zgoda pracodawcy jest wymagana, jeśli wystąpią zmiany w tym zakresie. Nowy termin urlopu nie jest bowiem objęty planem i pracodawca nie musi go zaakceptować.

W przepisach wewnątrzzakładowych pracodawca może jednak zastrzec, w celach porządkowych, aby pracownicy, mimo planu urlopów, składali dodatkowy wniosek o wolne lub przypominali przełożonemu o terminie wypoczynku. Pracownik ma wówczas obowiązek przestrzegać tej procedury. Jej niezachowanie może być ocenione jako naruszenie przepisów prawa pracy.

Czy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu, gdy żadna z jego części nie będzie trwać kolejnych 14 dni kalendarzowych?

Zasadą powinno być udzielanie urlopu w całości, a jego dzielenie na części – wyjątkowo na wniosek pracownika. Jednak co najmniej jedna jego część powinna trwać nie krócej niż 14 dni. Resztę urlopu może podzielić na krótsze odcinki czasu. Gdyby żaden z wniosków pracownika o urlop nie obejmował kolejnych 14 dni, pracodawca powinien odmówić udzielenia urlopu w krótszym wymiarze. Pracownik jest w tym zakresie ograniczony w dysponowaniu przysługującym mu wymiarem wypoczynku.

Rz: W jakim terminie i na jaki okres powinien być ustalony plan urlopów?

Alicja Pawelec: Przepisy nie wskazują konkretnego terminu, w jakim pracodawca powinien ustalić plan urlopów i podać go do wiadomości załogi. Nie wskazują też okresu, na który taki plan należy ustalać. Ponieważ jednak pracownicy nabywają prawo do urlopu z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym, należy to zrobić do końca poprzedniego roku, tak aby plan obowiązywał w dniu, w którym zatrudnieni nabywają prawo do kolejnego wypoczynku.

Pozostało 86% artykułu
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości