A tarcza 4.0, która je wprowadziła, funkcjonuje dopiero od 24 czerwca 2020 r.

– Wnioski są jasne: dla przedsiębiorców w kłopotach finansowych nie ma innej drogi niż uproszczone postępowanie. Na szczęście dla wszystkich się sprawdza – powiedział „Rz" mec. Karol Tatara, doradca restrukturyzacyjny, którego kancelaria Tatara i Współpracownicy z firmą Alerion przeprowadziła badania nowej procedury.

Jest zdecydowanie najpopularniejszym narzędziem restrukturyzacji. W grudniu stanowiło 95 proc. otwieranych postępowań. Jest też bardzo skuteczne, bo aż w 62 proc. przedsiębiorcy zawarli układ z wierzycielami, a w latach 2016–2019 układów było tylko 28 proc.

Czytaj też: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – krok po kroku

Uproszczone postępowanie najmniej ingeruje w prawa przedsiębiorcy w czasie restrukturyzacji. Co ciekawe, tylko w dwóch przypadkach sąd podzielił obawy wierzycieli.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z założenia ma być nie tylko szybkie i odformalizowane, ale i korzystne dla przedsiębiorcy. On sam decyduje o zainicjowaniu tego postępowania. Wystarczy, że zawrze umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i opublikuje swoją decyzję w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dopiero kiedy wierzyciel czy wierzyciele w obawie o swoje interesy lub nadzorca układu wystąpią do sądu o uchylenie skutków otwarcia postępowania, wkracza sąd restrukturyzacyjny. Gdy zaś przedsiębiorca zainicjuje to postępowanie w złej wierze, wierzycielom lub innym osobom, które na skutek takiej decyzji poniosły szkodę, przysługuje roszczenie o jej naprawienie.

Zdaniem sędziego Cezarego Zalewskiego, wieloletniego szefa warszawskiego sądu upadłościowo-restrukturyzacyjnego, nowa procedura nie jest nadużywana i przynosi pozytywne efekty. Na pełniejszą ocenę trzeba jednak jeszcze poczekać.