UOKiK podsumował swoją działalność w 2016 r., bo 5 grudnia to Światowy Dzień Konkurencji. Średni czas postępowania wyniósł 35 dni.

– Mieliśmy kilka przypadków prototypowych, ważnych dla gospodarki, przede wszystkim sprawę spółki odpowiedzialnej za budowę gazociągu Nord Stream 2. Po zastrzeżeniach Urzędu przedsiębiorcy zrezygnowali z transakcji – mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

165 postępowań zakończono w pierwszej fazie, pięć spraw uznano za bardziej skomplikowane i decyzję wydano w fazie drugiej. Rozstrzygnięcia dotyczyły głównie branży nieruchomości, chemicznej, sprzedaży.

Do UOKiK zgłaszane są transakcje, w których łączny obrót przedsiębiorców w poprzednim roku przekracza 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Polski urząd opiniuje też pod kątem wpływu koncentracji na polski rynek postępowania prowadzone przez Komisję Europejską. W 2016 r. było ich ok. 230.