Okres przejściowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zakończył się 31 grudnia 2020 r. Brexit wpłynie także na znaki towarowe zarejestrowane dotychczas w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EU IPO).

Uzyskanie ochrony znaku towarowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej jest możliwe na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.