Bez względu na branżę, w której pracodawca prowadzi działalność, przed dopuszczeniem osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego do rozpoczęcia pracy powinien on sprawdzić:

- legalność pobytu cudzoziemca na terenie Polski,