Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z pośrednikami finansowymi w kolejnych regionach: łódzkim i małopolskim. Oznacza to uruchomienie środków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze tych województw. I mających zamiar ją rozwijać, inwestując w rozbudowę firmy, jej doposażenie w nowe maszyny, urządzenia, linie technologiczne albo jej unowocześnienie poprzez zakup nowych technologii, patentów, licencji i innej wiedzy technicznej, umożliwiającej produkcję nowych (lepszych, ciekawszych) produktów lub świadczenie nowych usług.

Cel projektów w każdym województwie jest ten sam - wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty. Bank Gospodarstwa Krajowego, ma duże doświadczenie w realizacji projektów opartych na wyborze pośredników finansowych (banków, regionalnych i lokalnych funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych) i udzielaniu zwrotnego wsparcia (przede wszystkim preferencyjnych, czyli niskooprocentowanych pożyczek).

– Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami z UE w 15 województwach w ramach regionalnych programów operacyjnych. We współpracy z instytucjami finansowymi tworzymy ekosystem dla wsparcia rozwoju MSP w regionach – podkreśla Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i dodaje, że doświadczenie poprzedniej perspektywy pokazało, że w każdym województwie, w którym oferowane były instrumenty zwrotne, udało się nam całą alokację wykorzystać kilkukrotnie. Dzięki temu efektowi kuli śnieżnej pomogliśmy rozwijać biznes ponad 30 tysiącom firm.

Szanse, jakie stwarza finansowanie zwrotne i jego potencjał, dostrzegają także władze regionalne. – Wsparcie przedsiębiorców to jeden z najważniejszych priorytetów dla województwa łódzkiego. Konstruując regionalny program operacyjny istotnym elementem dla regionu była pomoc firmom z sektora MSP poprzez uruchomienie instrumentów zwrotnych, po które chętnie sięgali łódzcy przedsiębiorcy w poprzedniej perspektywie finansowej – podkreślił na uroczystości podpisania umów Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. – Środki, które pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego, zdecydowaliśmy się przeznaczyć na kluczowe dla naszego regionu zadania – powiedział Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego, dodając, że chcielibyśmy, aby skorzystały z nich przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno te rozpoczynające swoją działalność, jak i firmy istniejące ponad dwa lata. W ten sposób chcemy dać im impuls do rozwoju i wzmacniania ich konkurencyjności na rynku.

Pośrednicy finansowi to instytucje, które będą bezpośrednio udzielać wsparcia przedsiębiorcom. W województwie łódzkim są to:

- Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (zgodnie z umową dysponuje kwotą 27 mln zł, w ramach której będzie oferować dwa rodzaje produktów: Pożyczkę Inwestycyjno-Obrotową oraz Pożyczkę Inwestycyjną),

- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (będzie oferować dwa rodzaje produktów: Pożyczkę inwestycyjną oraz Mikropożyczkę inwestycyjno-obrotową. Wartość umowy to 39 mln zł).

Natomiast w województwie małopolskim rola pośredników została powierzona:

- konsorcjum w składzie: ECDF Spółka Akcyjna oraz Mega Sonic Spółka Akcyjna (oferować będzie dwa rodzaje produktów: pożyczkę oraz pożyczkę dla startupów. Wartość dwóch umów opiewa na łączną kwotę 33 mln zł),

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A (oferować będzie pożyczki. Wartość umowy to 12 mln zł),

- Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (oferować będzie pożyczki. Do dyspozycji jest kwota 10 mln zł),

- Agencja Leasingu i Finansów S.A. (oferować będzie pożyczki dla startupów. Agencja podpisała umowę na kwotę 8 mln zł).

Więcej informacji o projekcie „Jeremie 2" oraz „Małopolskie pożyczki" znajduje się na stronie rpo.bgk.pl.