Cinkciarz.pl może rejestrować w UE znak towarowy z "€" i "$"

Spółka Cinkciarz.pl może zarejestrować na terenie UE graficzny znak towarowy z symbolami walut „€” i „$”. Sąd UE uznał dziś, że odmowna decyzja w tej sprawie wydana przez unijny Urząd ds. Własności Intelektualnej jest nieważna z powodu niewystarczającego uzasadnienia.

Aktualizacja: 08.03.2018 16:10 Publikacja: 08.03.2018 14:17

Cinkciarz.pl może rejestrować w UE znak towarowy z "€" i "$"

W 2015 r. polska spółka Cinkciarz.pl wystąpiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację graficznego unijnego znaku towarowego dla oprogramowania komputerowego, usług finansowych, m.in. wymiany walut, oraz publikacji. Taki znak towarowy jest skuteczny na całym obszarze Unii Europejskiej i współistnieje ze znakami krajowymi.

Znak zgłoszony przez Cinkciarz.pl wygląda tak:

EUIPO odmówił rejestracji z powodu opisowego charakteru oznaczenia i brak charakteru odróżniającego. Zdaniem EUIPO elementy graficzne w postaci kształtu kół nie są na tyle znaczące, aby odwrócić uwagę odbiorców od przekazu, jaki niosą ze sobą symbole "€" i "$" w odniesieniu do towarów i usług wymienionych we wniosku o rejestrację.

Spółka Cinkciarz.pl odwołała się do Sądu Unii Europejskiej, a ten stwierdził dzisiaj nieważność decyzji EUIPO. Przypomniał, że co do zasady decyzja EUIPO o odmowie rejestracji musi być uzasadniona osobno dla każdego z towarów i każdej z usług zgłoszonych we wniosku o rejestrację. EUIPO może czasami ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia obejmującego wszystkie rozpatrywane towary i usługi, jeżeli ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług.

- Jednak uprawnienie to rozciąga jedynie na towary i usługi pozostające w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku, by tworzyć jedną, dostatecznie jednolitą kategorię lub grupę towarów lub usług - wskazał Sąd. O tym, czy zgłoszone towary lub usługi mogą być przypisane do jednej czy też do kilku grup lub kategorii decydują przede wszystkim cechy charakterystyczne, które są dla nich wspólne.

EUIPO analizował opisowy charakter zgłoszonego oznaczenia bez odwoływania się do każdego towaru i każdej z usług z osobna  wymienionych we wniosku o rejestrację. Przedstawił też ogólne  uzasadnienie odmowy. Dlatego Sąd UE zbadał, czy te towary i usługi mają cechę wspólną. Zauważył, że zgłoszony znak towarowy odnosi się do ponad 80 towarów i usług należących do trzech odrębnych klas, które bardzo się od siebie różnią. Tymczasem EUIPO ograniczył się do stwierdzenia, że wszystkie towary i usługi oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym mają związek z wymianą walut.

- Przyjęta przez EUIPO cecha nie jest wspólna dla wszystkich towarów i usług wymienionych we wniosku Cinkciarz.pl o rejestrację. Ogólne uzasadnienie nie było zatem odpowiednie w tym przypadku - orzekł Sąd.

EUIPO powinien był jego zdaniem przedstawić dodatkowe uzasadnienie odnoszące się do towarów i usług, które nie charakteryzują się związkiem z wymianą walut. Ponieważ tego nie zrobił, Sąd stwierdził brak uzasadnienia.

- Nawet gdyby założyć, iż towary i usługi, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy, są związane z wymianą walut, to w zaskarżonej decyzji nie wskazano wyraźnie, z jakich powodów EUIPO uznał, że znak ten pozwoli właściwemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis wszystkich rozpatrywanych towarów i usług - wyjaśnił Sąd UE.

EUIPO może odwołać się  do  Trybunału UE w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania zawiadomienia o orzeczeniu Sądu. Odwołanie musi być jednak ograniczone do kwestii prawnych.

W 2015 r. polska spółka Cinkciarz.pl wystąpiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację graficznego unijnego znaku towarowego dla oprogramowania komputerowego, usług finansowych, m.in. wymiany walut, oraz publikacji. Taki znak towarowy jest skuteczny na całym obszarze Unii Europejskiej i współistnieje ze znakami krajowymi.

Znak zgłoszony przez Cinkciarz.pl wygląda tak:

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości