Transparentne rynki cyfrowe – sugestie Parlamentu Europejskiego

15 grudnia 2021 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act) - „DMA”.

Publikacja: 30.12.2021 17:18

Transparentne rynki cyfrowe – sugestie Parlamentu Europejskiego

Foto: Adobe Stock

DMA wprowadza nowe zasady dla niektórych dużych platform internetowych, działających jako „strażnicy dostępu” (gatekeepers) na rynkach cyfrowych, kontrolujących dostęp do informacji i usługi, ujmując pod tym hasłem podmioty o silnej pozycji gospodarczej i mającej istotny wpływ na rynek wewnętrzny UE wyszukiwarki internetowe, sieci społecznościowe, usługi reklamowe online, przetwarzanie treści w chmurze, usługi udostępniania wideo, usługi przesyłania wiadomości, systemy operacyjne i usługi pośrednictwa internetowego w sektorze cyfrowym. Regulacja ma na celu zapobieganie narzucaniu przedsiębiorstwom i konsumentom przez duże platformy nieuczciwych warunków oraz zapewnienie transparentności usług cyfrowych.

Czytaj więcej

Bitcoin – bohater, który przeszedł na ciemną stronę mocy?

Próg ilościowy dla firmy podlegającej DMA wynosi 8 miliardów Euro w rocznych obrotach w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), a kapitalizacja rynkowa 80 miliardów Euro. Ponadto, aby podlegać DMA, firmy muszą świadczyć podstawową usługę platformy w co najmniej trzech krajach UE i mieć co najmniej 45 milionów użytkowników końcowych miesięcznie, a także ponad 10 tysięcy użytkowników biznesowych.

Najnowszy tekst ustawy DMA zawiera dodatkowe wymogi dotyczące wykorzystania danych w reklamach ukierunkowanych lub mikro-ukierunkowanych oraz interoperacyjności usług. W szczególności, „strażnik dostępu” dla własnych celów handlowych i umieszczania reklamy osób trzecich we własnych usługach musi się powstrzymać od łączenia danych osobowych w celu dostarczania reklam ukierunkowanych lub mikro-ukierunkowanych, za wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje jasna, wyraźna, odnowiona i świadoma zgoda podmiotu, którego dane są przetwarzane. 

Co istotne, w treści aktu podkreślono, że dane osobowe małoletnich nie mogą być przetwarzane w celach komercyjnych, takich jak marketing bezpośredni, profilowanie czy reklama behawioralna.

Ponadto „strażnicy dostępu” powinni być zobowiązani do informowania Komisji Europejskiej o każdej planowanej koncentracji.

Naruszenie DMA może skutkować karami w wysokości nie mniejszej niż 4% całkowitego światowego obrotu firmy w poprzednim roku obrotowym.

Posłowie zaproponowali również utworzenie „Europejskiej Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Regulatorów Cyfrowych”, aby ułatwić współpracę i koordynację w tym zakresie między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE.

Adrianna Zięcik, rzecznik patentowy Partner w AOMB Polska Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”. 

IT
Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału