DMA wprowadza nowe zasady dla niektórych dużych platform internetowych, działających jako „strażnicy dostępu” (gatekeepers) na rynkach cyfrowych, kontrolujących dostęp do informacji i usługi, ujmując pod tym hasłem podmioty o silnej pozycji gospodarczej i mającej istotny wpływ na rynek wewnętrzny UE wyszukiwarki internetowe, sieci społecznościowe, usługi reklamowe online, przetwarzanie treści w chmurze, usługi udostępniania wideo, usługi przesyłania wiadomości, systemy operacyjne i usługi pośrednictwa internetowego w sektorze cyfrowym. Regulacja ma na celu zapobieganie narzucaniu przedsiębiorstwom i konsumentom przez duże platformy nieuczciwych warunków oraz zapewnienie transparentności usług cyfrowych.

Czytaj więcej

Bitcoin – bohater, który przeszedł na ciemną stronę mocy?

Próg ilościowy dla firmy podlegającej DMA wynosi 8 miliardów Euro w rocznych obrotach w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), a kapitalizacja rynkowa 80 miliardów Euro. Ponadto, aby podlegać DMA, firmy muszą świadczyć podstawową usługę platformy w co najmniej trzech krajach UE i mieć co najmniej 45 milionów użytkowników końcowych miesięcznie, a także ponad 10 tysięcy użytkowników biznesowych.

Najnowszy tekst ustawy DMA zawiera dodatkowe wymogi dotyczące wykorzystania danych w reklamach ukierunkowanych lub mikro-ukierunkowanych oraz interoperacyjności usług. W szczególności, „strażnik dostępu” dla własnych celów handlowych i umieszczania reklamy osób trzecich we własnych usługach musi się powstrzymać od łączenia danych osobowych w celu dostarczania reklam ukierunkowanych lub mikro-ukierunkowanych, za wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje jasna, wyraźna, odnowiona i świadoma zgoda podmiotu, którego dane są przetwarzane. 

Co istotne, w treści aktu podkreślono, że dane osobowe małoletnich nie mogą być przetwarzane w celach komercyjnych, takich jak marketing bezpośredni, profilowanie czy reklama behawioralna.

Ponadto „strażnicy dostępu” powinni być zobowiązani do informowania Komisji Europejskiej o każdej planowanej koncentracji.

Naruszenie DMA może skutkować karami w wysokości nie mniejszej niż 4% całkowitego światowego obrotu firmy w poprzednim roku obrotowym.

Posłowie zaproponowali również utworzenie „Europejskiej Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Regulatorów Cyfrowych”, aby ułatwić współpracę i koordynację w tym zakresie między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE.

Adrianna Zięcik, rzecznik patentowy Partner w AOMB Polska Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”. 

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ