Kupujących mieszkania i deweloperów czekają zmiany. Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej autorstwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jej pełna nazwa to: „o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego".

Projekt zakłada likwidację otwartych rachunków powierniczych nieposiadających ani gwarancji bankowej, ani ubezpieczenia. Dziś z takich rachunków korzysta większość deweloperów.

– Ochrona konsumentów na rynku usług deweloperskich nie może być słabsza niż w innych sektorach. Mam tu na myśli np. turystykę i banki – tłumaczy Marek Niechciał, prezes UOKiK.

– Obecnie, wyjeżdżając na wakacje, jesteśmy lepiej chronieni przed upadłością organizatora niż kupując mieszkanie. Otwarte rachunki stosowane przez deweloperów nie dają konsumentom właściwej ochrony. W rzeczywistości nie zabezpieczają interesów kupujących mieszkanie przed skutkami upadłości dewelopera – dodaje prezes Niechciał.

Przeciwko tej propozycji ostro protestuje Polski Związek Firm Deweloperskich. Już na początku tego roku związek złożył na prezesa UOKiK skargę do premiera. Według niego likwidacja tego rodzaju rachunków zachwieje rynkiem.

– Dziwi nas podejście UOKiK. Przecież ma chronić rynek. Tymczasem likwidacja otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia zamknie drogę do rynku nowym firmom oraz doprowadzi do zamknięcia małych rodzinnych firm deweloperskich. Zostaną duzi deweloperzy, którzy będą w stanie pozyskać kapitał, głównie z zagranicy – ostrzega Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD.

Według PZFD, gdy deweloperzy stracą możliwość korzystania z otwartych rachunków, by utrzymać obecny poziom sprzedaży mieszkań, banki musiałyby przeznaczyć na finansowanie ich inwestycji 72 mld zł.

Oznacza to kilkakrotny wzrost zaangażowania sektora bankowego w branżę deweloperską, co jest nierealne, a tego UOKiK nie bierze pod uwagę

To niejedyna zmiana, jaką przewiduje projekt nowelizacji. Proponuje się, żeby ustawa deweloperska chroniła nabycie nie tylko mieszkań w budowie, ale także gotowych. Dziś mają do nich zastosowanie ogólne przepisy kodeksu cywilnego.

UOKiK chce również wprowadzić uregulowania w umowach rezerwacyjnych, których wymagają banki kredytujące zakup mieszkania. Projekt przewiduje, że zawarcie umowy rezerwacyjnej będzie zależało od woli kupującego i dewelopera.

Deweloper będzie się zobowiązywał wyłączyć na określony czas lokal (dom) ze swojej oferty.

Klient natomiast zapłaci opłatę rezerwacyjną w wysokości 1 proc. ceny nabycia mieszkania. Ma ona mieć charakter kaucji, która w razie zawarcia umowy deweloperskiej zostanie zaliczona na poczet ceny lokalu (domu). Wówczas pieniądze zostaną przekazane na rachunek powierniczy. Gdyby natomiast doszło do rozwiązania umowy, pieniądze mają wrócić do klienta dewelopera. Jeżeli do zawarcia umowy deweloperskiej nie dojdzie z winy przedsiębiorcy, ten będzie musiał zwrócić kaucję w podwójnej wysokości.

Pomysł podoba się radcy prawnemu Tomaszowi Koniecznemu.

– Dobrze, że projekt reguluje zasady zawierania umów rezerwacyjnych. Obecnie tego rodzaju przepisów nie ma. Deweloperzy mają więc większą swobodę w ustalaniu ich treści. Podoba mi się również rozwiązanie mówiące, że obowiązkowym załącznikiem do umowy deweloperskiej będzie zgoda banku na bezciężarowe przeniesienie własności lokalu, gdy nieruchomość, na której jest prowadzona inwestycja – a tak jest przecież zazwyczaj – została obciążona hipoteką banku kredytującego dewelopera – mówi mecenas Konieczny.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne