Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w ustawach o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców. Zmiany dostosowują polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczący m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy jako pracowników delegowanych.

Czytaj więcej

Rząd złagodzi unijne zmiany przewoźnikom

Od 20 maja 2022 r. wykonywanie przewozów rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 t do 3,5 t będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. Przewoźnicy zostaną zobowiązani do posiadania określonej siedziby, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z działalnością transportową.