Choć rządowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach został uchwalony przez Sejm w ekspresowym tempie, już 17 listopada, wszystko wskazuje, że w czasie prac w Senacie może się w nim pojawić ważna poprawka. Chodzi o to, by zdjąć z pracodawców odpowiedzialność karną za wyznaczanie pracy cudzoziemcom w nadgodzinach. A obecnie są za to powszechnie karani.

Elektroniczny wniosek

Wszystko zaczęło się od wprowadzenia elektronicznego obiegu oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. System pozwala na podanie w tym oświadczeniu dokładnej miesięcznej liczby godzin pracy cudzoziemca po przyjeździe do Polski. Problem w tym, że przekroczenie tego limitu – w przypadku zatrudniania cudzoziemca na zleceniu – kończy się uznaniem tej dodatkowej pracy za nielegalne zatrudnienie bez zezwolenia.

Czytaj więcej

Urzędy też mają mieć łatwiej w sprawie cudzoziemców

Kontrolerzy wniosek do sądu o ukaranie przedsiębiorcy za wykroczenie. Kary nie są wysokie, ale taki proces może trwać latami, szczególnie gdy cudzoziemca, którego dotyczy ta sprawa, nie ma już w Polsce. Ponadto zgodnie z regulacjami o zatrudnianiu cudzoziemców dwukrotne ukaranie pozbawia przedsiębiorcę możliwości sprowadzania cudzoziemców do pracy w Polsce. Dla firmy, która funkcjonuje dzięki pracy cudzoziemców, oznacza to faktyczne zakończenie działalności.

Jak wskazują eksperci, problem jest znany od lat. Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już w 2019 r. w piśmie z 3 kwietnia (znak: DRP.VIII.40321. 85.2019.AD) stwierdził, że nie jest dopuszczalne powierzenie pracy cudzoziemcowi w wyższym bądź niższym wymiarze czasu pracy albo liczbie godzin pracy niż określony w wydanym dla niego zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu. W sytuacji, kiedy powierzenie pracy w wyższym wymiarze niż określony w oświadczeniu lub zezwoleniu jest jednorazowe, krótkotrwałe, nie budzi wątpliwości, iż nie służy ono obchodzeniu przepisów o czasie pracy, nie powinno wiązać się z ukaraniem na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Już wtedy resort zadeklarował, że w czasie prac legislacyjnych nad tymi przepisami postara się znaleźć rozwiązanie tego problemu. Do tej pory jednak to się nie udało.

Będzie poprawka

W czasie wtorkowego posiedzenia podzespołu Rady Dialogu Społecznego, na którym odbyła się dyskusja pracodawców i strony rządowej, pojawiły się nawet pomysły, jak to rozwiązać.

Pierwszy zakłada złożenie w Senacie poprawki do tych przepisów. Innym pomysłem jest zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, tak by można było wpisać tam, że będzie pracował np. co najmniej 160 godzin miesięcznie.

Etap legislacyjny: ustawa trafiła do Senatu

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Joanna Torbé, ekspert BCC, adwokat

Problem dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemców na zleceniu, bo każde przekroczenie wymiaru czasu pracy zadeklarowanego w oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest traktowane obecnie jako nielegalne zatrudnienie. Jest to też łatwe do wychwycenia przez kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy czy Straży Granicznej i kończy się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Takie biurokratyczne podejście jest jednak krzywdzące dla samych cudzoziemców, którzy nie mogą pracować w dodatkowym czasie, jak polscy pracownicy czy nawet cudzoziemcy, ale zatrudnieni na etatach. Dlatego ta praktyka powinna się jak najszybciej skończyć. Szczególnie że zmniejsza to wpływy do budżetu państwa z podatków i składek, jakie przedsiębiorcy odprowadziliby od wynagrodzeń za taką dłuższą pracę.