Spółka z o.o. wystąpiła do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (WIF) o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Szczecinie, ale złożyła niekompletny wniosek. Wskazując adres przyszłej apteki, nie podała numeru budynku ani lokalu, jedynie nazwę ulicy. Zabrakło także opinii państwowego inspektora sanitarnego.

Spółka przedstawiła tylko umowę, w której inna firma zobowiązała się do wybudowania centrum handlowego z przewidywanym lokalem dla apteki.

WIF wezwał spółkę do uzupełnienia braków wniosku. Z przepisów prawa farmaceutycznego wynika, że wniosek o zezwolenie na prowadzenie apteki musi wskazywać jej adres i zawierać opinię państwowego inspektora sanitarnego o tym pomieszczeniu. Spółka nie uzupełniła jednak wniosku, lecz wystąpiła o zawieszenie postępowania ze względu na konieczność zebrania pełnej dokumentacji.

Zarówno w postępowaniu przed inspektorem farmaceutycznym, jak i następnie w sprawach przed sądami administracyjnymi, spółka zarzucała błędną wykładnię przepisów prawa farmaceutycznego. Tymczasem lokalizacja planowanej apteki została określona w sposób, który nie mógł budzić wątpliwości – twierdziła w sądach.

Czytaj więcej

Reklama apteki. Wyrok NSA: leki nie są zwykłym towarem rynkowym

Ostatnio do WSA w Warszawie trafiła skarga spółki na decyzję głównego inspektora farmaceutycznego z 2020 r. o odmowie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki. GIF konsekwentnie twierdził, że nie można uznać za wskazanie adresu apteki wyłącznie nazwy miejscowości i nazwy ulicy, przy której apteka ma być prowadzona. Brak możliwości wskazania przez spółkę adresu apteki oraz uzyskania wymaganej ustawowo opinii państwowego inspektora sanitarnego o tym lokalu nie daje podstawy do zawieszenia postępowania, lecz do odmowy udzielenia zezwolenia.

WSA w Warszawie podzielił taką ocenę i oddalił skargę spółki. Uzasadniając wyrok, sędzia sprawozdawca Bożena Zwolenik powiedziała, że pomimo wezwania spółka nie uzupełniła braków formalnych, ograniczając się do złożenia wniosku o zawieszenie postępowania. Nie spełniła zatem wymogów przewidzianych w ustawie – Prawo farmaceutyczne.

Nie może też być uwzględniony argument, że występując z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, spółka nie miała możliwości wskazania jej pełnego adresu oraz opinii o lokalu, który nie został jeszcze wybudowany. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: V SA/Wa 935/21

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ