Znacząca podwyżka wynagrodzeń dla władz publicznych spółek wynika z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 r., opublikowanej na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Z noweli przepisów wynika wprost, że wynagrodzenia tysięcy członków zarządów zasiadających w spółkach podległych Skarbowi Państwa, ale także spółek komunalnych i samorządowych będą mogły być wyższe nawet o kilkanaście tysięcy złotych. Na trochę mniejsze podwyżki mogą liczyć osoby zasiadające w kierownictwie przedsiębiorstw państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

Czytaj też: W cieniu "Lex-TVN": Sejm podwyższa wynagrodzenia politykom

Wszystko stanie się za sprawą odmrożenia wskaźników przeciętnego wynagrodzenia branych do obliczeń maksymalnego pułapu wynagrodzeń tych osób.

W myśl projektu w przypadku osób zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w podmiotach podlegających pod ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, podstawa wymiaru ich wynagrodzeń zostanie „odmrożona" o dwa lata. W tym roku maksymalny limit ich wynagrodzeń był liczony od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. (4403,78 zł). W przyszłym roku do wyliczeń zostanie wzięty wskaźnik z 2018 r. (5071,25 zł), który jest aż o 667,47 zł wyższy od obecnego.

Należy pamiętać, że do wyliczeń bierze się wielokrotność tego wskaźnika, który dla największych spółek publicznych może być pomnożony nawet 15 razy. Poza tym te wyliczenia dotyczą jedynie wynagrodzenia zasadniczego, do którego osoby zasiadające we władzach spółek publicznych często dostają różnego rodzaju dodatki i nagrody. Faktyczne podwyżki mogą więc sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.

W przypadku władz przedsiębiorstw państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, których zarobki podlegają pod ustawę o  wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, podwyżki będą znacznie mniejsze. Zamiast wskaźnika z IV kwartału 2019 r. (5367,71 zł) zostanie wzięty wskaźnik z 2020 r. (5655,43 zł). Różnica wyniesie więc tylko 287,72 zł. Mniejszy jest także przelicznik, który w przypadku przedsiębiorstw państwowych mówi o dziesięciokrotności tego wskaźnika.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne