Ostateczna decyzja zwrotowa organu umożliwia wszczęcie egzekucji w stosunku do podmiotu korzystającego z dotacji. Jeżeli okaże się ona bezskuteczna, może doprowadzić do wyegzekwowania odpowiedzialności majątkowej za niezwróconą dotację od członka zarządu beneficjenta.

Co wynika z przepisów?