Odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Rozwoju poinformowało o 11 zasadniczych zmianach, które ma zawierać nowe prawo własności przemysłowej.

– Widać, że prace zmierzają do przyspieszenia postępowań. Pytanie, czy szybkość nie wpłynie na stabilność praw wyłącznych. To się okaże, gdy poznamy projekt – komentuje radca prawny i rzecznik patentowy Tomasz Gawliczek z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska. W jego ocenie ważne jest, by w nowej ustawie znalazły się też sprawdzone dziś regulacje.

– Bardziej potrzebujemy przemyślanej ewolucji niż całkowitej rewolucji – dodaje.

Obecny system badawczy zgłaszania wzorów użytkowych zostanie zastąpiony systemem rejestrowym. Ma to przyspieszyć procedowanie z 24 miesięcy do 12.

– Będzie to największa rewolucja. Dziś system rejestrowy obowiązuje przy zgłoszeniu znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Urząd sprawdza jedynie przesłanki formalne i nie bada np., czy wzór jest nowy. Ewentualne formułowanie merytorycznej oceny danego prawa odbywa się na podstawie sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie – wskazuje dr Grzegorz Pacek, radca prawny z kancelarii Marek Płonka i Wspólnicy.

Czytaj także:

Sądy do spraw własności intelektualnej – nowe strategie obrony

W odniesieniu do znaków towarowych – na etapie ich zgłaszania – na stronie Urzędu Patentowego RP ma być podawanych jeszcze więcej informacji niż obecnie.

– Wskazuje, się że podawane mają być wszelkie publikacje. Będzie to bardzo pożądana zmiana. Dostęp do informacji jest najważniejszy dla osób trzecich, a czasem dla samych stron – ocenia dr Pacek.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Kolejna nowość: Urząd Patentowy ma, co do zasady, w trybie postępowania spornego orzekać na posiedzeniach niejawnych.

– To postępowanie, w którym można podważyć udzielone prawa wyłączne. Powinno być jawne i bezpośrednie, bo to gwarantuje wyższą jakość rozstrzygnięć – zwłaszcza w sprawach patentowych. Bardzo często rozwijana przez pełnomocnika na rozprawie argumentacja prawna i techniczna ma wpływ na wydaną decyzję – podkreśla mecenas Gawliczek.

Etap legislacyjny: wykaz prac legislacyjnych rządu