Podstawą do ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy są ustalenia i wnioski zawarte w zatwierdzonym protokole powypadkowym. Ich dokonanie może być znacznie utrudnione w razie wypadku przy pracy zdalnej, zwłaszcza gdy pracownik odmówi pracodawcy wejścia do domu i przeprowadzenia oględzin.

Oględziny miejsca wypadku mogą mieć zasadnicze znaczenie dla oceny, czy dane zdarzenie stanowi wypadek przy pracy. Pozwalają też uzyskać pełniejszy obraz okoliczności zdarzenia i skonfrontować je z wyjaśnieniami pracownika. Pracownik powinien zatem liczyć się z konsekwencjami utrudnienia ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia w postaci nieuznania go za wypadek przy pracy.