Urząd Zamówień Publicznych uruchamia internetowy portal. miniPortal ma ułatwić życie zamawiającym i wykonawcom. Rusza teraz nie przypadkowo: 18 października 2018 r. wchodzi w życie obowiązek stosowania środków elektronicznych w zamówieniach publicznych.

Czytaj także: Elektronizacja przetargów rozpocznie się 18 października 2018

Miniportal ma działać okresowo do czasu pełnego uruchomienia platformy e-Zamówienia, co nastąpi prawdopodobnie 1 stycznia 2020 r. (pierwszy moduł będzie gotowy na wiosnę, drugi na jesieni przyszłego roku, a całość 1 stycznia 2020 r.)

Miniportal ma być bezpłatny. Będzie się na nim przeprowadzało w formie elektronicznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Posłuży też do bezpłatnej komunikacji między zamawiającym a wykonawcą.

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych miniPortal przyda się szczególnie zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będą mogli bezpiecznie składać zamawiającym swoje oferty, jak również wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty wstępne.

Portal był już testowany w pilotażu. Nie było do niego zastrzeżeń. ©?