- Były pracownik zwrócił się o wydanie odpisu świadectwa pracy już trzeci raz w ciągu ostatniego roku. Czy może domagać się tego tak często? Czy nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie? – pyta czytelniczka.

Obecnie pracodawca wydaje kopię świadectwa pracy, a nie jego odpis, na każdy wniosek byłego pracownika. Nie ma przy tym ograniczeń liczbowych w odniesieniu do takich wniosków, jak też nie wolno domagać się uzasadnienia takiego wniosku.