Nie

Z przepisów taki obowiązek nie wynika. Jednak zdaniem ekspertów wolno wymagać od przyszłego kandydata do pracy, który ma być operatorem traktora, by przeszedł przez takie badania. Może go też skierować na nie lekarz medycyny pracy. Uzasadnione jest to tym, że traktory mogą się poruszać po drogach publicznych.

A jak często mają przechodzić przez badania psychologiczne zawodowi kierowcy innych pojazdów?

Psycholog bada ich – w zależności od wieku – odpowiednio co pięć lat, gdy kierowca nie ukończył 60 lat, albo co 30 miesięcy, gdy ukończył 60 lat. Z taką samą częstotliwością kierowcy mają badania lekarskie. Tak nakazuje z art. 39j oraz 39k ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2007 nr 125, poz. 874).