Nie

Z powodu wakacji z młodocianym nie należy rozwiązywać umów o pracę. Podczas ferii szkolnych młodocianemu udzielamy urlopu wypoczynkowego. Z upływem sześciu miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze 12 dni roboczych, a z upływem roku pracy – 26 dni roboczych. W roku kalendarzowym, kiedy młodociany skończy 18 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo urlop wypoczynkowy można uzupełnić bezpłatnym.

A co jeśli młodociany kończy naukę zawodu z upływem czerwca?

W takim wypadku należy zmienić mu dotychczasowe warunki zatrudnienia i udzielić urlopu na podstawie ogólnych zasad kodeksu pracy.