Łatwiej jest tym, które mają mniejsze kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, które nie wymagają pozwolenia.

Są dla nich stawki ryczałtowe, nie muszą więc liczyć odrębnie każdego rodzaju zanieczyszczenia i następnie sumować kwot. Będą wówczas stosować tabelę I obwieszczenia ministra środowiska z 20 września 2007 r. – MP nr 68, poz. 754. Ze stawek zryczałtowanych można korzystać, jeśli dla kotła nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane. Zazwyczaj jednak dla kotłów o niewielkiej mocy takich pozwoleń nie potrzeba. Wyliczenie opłaty za spalanie paliw w kotłach dużych lub wymagających pozwolenia jest skomplikowane i lepiej, żeby zajął się tym specjalista.

Firma ma dwa obiekty w różnych miejscowościach, ogrzewa je kotłami o nominalnej mocy nieprzekraczającej 5 MW. Zakład w Inowrocławiu ogrzewa piec węglowy z rusztem stałym i ciągiem naturalnym. W pierwszym półroczu 2008 r. spalono w nim 16 Mg węgla. Siedzibę w Bydgoszczy ogrzewa piec olejowy, w którym jest stosowany lekki olej opałowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,5 proc. W ciągu pierwszego półrocza 2008 r. spalono w nim 18 Mg oleju.

1. Obliczamy opłatę za węgiel spalony w piecu węglowym:

Zgodnie z tabelą I (zał nr 2) obwieszczenia stawka za spalenie 1 tony (1 tona jest równa jednemu megagramowi) węgla w piecu z rusztem stałym i ciągiem naturalnym wynosi 24,96 zł.

16 Mg x 24,96 zł/Mg = 399,36 zł

Opłata za spalony węgiel wynosi 399,36 zł.

2. Obliczamy opłatę za spalony olej:

Zgodnie z tabelą I obwieszczenia za tonę oleju opałowego o zawartości siarki do 0,5 proc. stawka opłaty wynosi 7,61 zł/Mg.

18 Mg x 7,61 zł/Mg = 136,98 zł

Opłata za spalony olej wynosi 136,98 zł.

3. Obliczamy łączną opłatę:

399,36 zł + 136,98 zł = 536,34 zł

Łączna opłata wynosi 536,34 zł.

Tak więc przedsiębiorca będzie musiał uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2008 r., bo przekracza ona 400 zł. Za spaliny z pieców do ogrzewania pomieszczeń rozliczy się z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, a wykaz prześle zarówno marszałkowi, jak i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Opłata do zapłaty podana w wykazie po zaokrągleniu wyniesie 536 zł. Ponieważ jeden z pieców znajduje się w zakładzie w Inowrocławiu, a drugi w Bydgoszczy, przedsiębiorca będzie musiał w tabeli C w wykazie opłatowym odrębnie podać wysokość opłaty za emisję spalin z kotła w Toruniu i odrębnie za emisję w Bydgoszczy.