Zatrudniający średnio przynajmniej 50 osób i mniej niż 100 mieli obowiązek zawiadomić podwładnych do 23 lipca 2008 r. o możliwości powołania rady pracowników i jej uprawnieniach. Wynika tak z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550 ze zm.).

Nie dotyczy to jednak pracodawcy, u którego działa jedna reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa. Ona bowiem sama wskazuje członków rady pracowników. Potwierdza to wprost cytowany przepis, wskazując, że szef musi przekazać takie zawiadomienie tylko wtedy, gdy rada ma zostać u niego wyłoniona w trybie demokratycznym (przez wszystkich podwładnych) bądź mieszanym (głosują zatrudnieni na kandydatów delegowanych przez dwa lub więcej związków reprezentatywnych).

Słowem informację muszą przekazać ci pracodawcy, u których w ogóle nie działają związki, albo działają, tyle że niereprezentatywne, albo ci, u których jest kilka organizacji reprezentatywnych, ale nie są w stanie się porozumieć co do kandydatów na członków rady. Dlatego opisany związek ma prawo wydelegować swoich członków rady, nie oglądając się i nie czekając na informację. Musi jednak o tym powiadomić pracodawcę, co powinien uczynić do 23 maja br. Od tego momentu ten ostatni ma współdziałać z radą.

Proszę się jednak nie przejmować, jeśli do 23 maja nie poinformowaliście firmy o wskazaniu członków rady. Macie prawo to zrobić w każdym czasie, a termin ten jest jedynie instrukcyjny.