Od tego roku nie należy wysyłać do PFRON żadnego oświadczenia o wyborze formy rozliczenia, gdyż nie będziemy już wykazywać z tytułu zatrudniania żadnych podwyższonych kosztów, uzyskując samo dofinansowanie, tzn. korzystać z tzw. subsydiów płacowych. Nie będzie metody rzeczywistej ani ryczałtu.

W 2009 r. występują maksymalne kwoty dofinansowania w zależności od stopnia niepełnosprawności, które porównujemy z tzw. limitem kosztów płacy (75 proc.).

[i]Edyta Sieradzka jest dyrektorem ds. dofinansowań w Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych[/i]