Podróżą służbową nie będzie więc dla niego jazda po terenie tego samego województwa. Tak miejsce pracy tzw. mobilnych pracowników [b]zinterpretował 2 lutego br. [link=http://www.rp.pl/artykul/257963.html]Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy[/link][/b].

[srodtytul]Poza województwem...[/srodtytul]

Najczęściej przedstawicielom handlowym, medycznym, serwisantom, akwizytorom miejsca pracy określamy obszarowo, np. województwo podkarpackie. Gdy wyjeżdżają poza jego teren, np. z Rzeszowa na spotkanie w Sandomierzu, kadrowe nie wiedzą, jak rozliczać taką podróż. Czy delegacją jest cała podróż pracownika, czy dopiero jej część przypadająca po przekroczeniu granicy województwa podkarpackiego?

Zgodnie z art. 77[sup]5[/sup] kodeksu pracy podróżą służbową jest wykonywanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Dla przedstawiciela medycznego w Podkarpackiem stałym miejscem pracy jest województwo podkarpackie. Zatem w myśl kodeksu pracy dopiero po przekroczeniu jego granic jest on w delegacji.

Za taką koncepcją opowiedział się także Departament Prawny GIP. Uznał, że [b]przy określeniu miejsca pracy jako obszaru województwa nie można przyjąć, że wyjeżdżający w podróż służbową do miejscowości w innym województwie jest w podróży służbowej już od wyjazdu z siedziby pracodawcy.

Kadrowym pozostaje więc wymagać od takiego podróżującego, aby precyzyjnie określił datę i godzinę przekroczenia granicy województwa w obie strony.[/b] To pozwoli prawidłowo rozliczyć świadczenia związane z delegacją.

[srodtytul]...i krajem[/srodtytul]

Inna wątpliwość dotyczyła zlecenia pracownikowi zagranicznej podróży służbowej. Czy jadąc do granicy, odbywa on także podróż krajową, która trwa od miejsca wyjazdu do granicy polskiej? W takim wypadku podwładny najpierw jest w delegacji krajowej, następnie w zagranicznej, a wracając, znowu w podróży krajowej. Jak rozliczać delegację krajową rozdzieloną podróżą zagraniczną?

GIP uznał, że [b]czas zagranicznej podróży służbowej liczy się w sposób ciągły od przekroczenia granicy w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy w drodze powrotnej do kraju. Natomiast czas podróży obejmujący dojazd do granicy państwa oraz powrót z niej do miejsca określonego przez pracodawcę jako miejsce zakończenia delegacji przypadające w różnych dobach liczymy odrębnie dla każdej z tych podróży[/b].

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Jeśli więc podwładny wyjeżdżający w zagraniczną delegację, w czasie której w jednej dobie dojeżdża do granicy państwa, a w innej dobie, po zakończeniu podróży zagranicznej, wraca z granicy do miejsca ustalonego jako zakończenie delegacji, odbywa dwie podróże krajowe i jedną podróż zagraniczną.