[b]W naszym zakładzie pracy została zatrudniona pani BHP, która twierdzi, że na czas 12 godzin pracy przysługuje tylko 15 minut przerwy i nie więcej. Powołuje się na kodeks pracy. Kto ma rację?[/b]

Mając na uwadze art. 134 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link] należy stwierdzić, że każdy pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej sześć godzin, ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. Pracodawca może więc ją wydłużyć. Przerwę tą wlicza się do czasu pracy. Dodatkowo na podstawie [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77487]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe[/link] pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Więcej informacji na ten temat w artykule "[link=http://www.rp.pl/artykul/209745.html]W czasie dniówki należy się przerwa na odpoczynek i posiłek[/link]".

Prosimy również o zapoznanie się z serwisem [link=http://www.rp.pl/temat/56531.html]rp.pl » Dobra Firma » Kadry » Czas pracy » Przestój i przerwy w pracy[/link].