Inicjatywa ta nie zyskała aprobaty holenderskiego ministra pracy. Inicjatorzy zmian prawa, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Pośrednictwa Pracy (CAO), nie zamierzają naciskać w tej sprawie. Zadecydowało o tym znikome poparcie oraz negatywny odbiór nowego układu. Przewidywał on obniżenie stawek dla Polaków. Wskutek tego ich praca byłaby tańsza niż pracowników holenderskich.

Nie zgodziły się na to największe centrale związkowe oraz kilka partii. Ponadto holenderski parlament przyjął wniosek o zablokowanie wspomnianego układu. Uznał, że jego postanowienia mogą dyskryminować holenderskich pracowników oraz stworzyć kryteria narodowościowe przy zatrudnianiu. To byłoby sprzeczne z unijną zasadą wskazującą na równe traktowanie w zatrudnieniu.

[i]- ir[/i]