[b]Tak. [/b]Nie ma bowiem przepisu, który określałby termin ważności odpisu z KRS. Banki, inne organy czy firmy często żądają przedstawienia aktualnego odpisu (czyli np. z ostatniego miesiąca). Z chwilą bowiem wprowadzenia zmian do rejestru przedsiębiorców uprzednio odzwierciedlone dane w odpisie, które uległy zmianie, tracą swoją ważność.

Przedsiębiorca może dostać odpis pełny i aktualny. Pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS od chwili pierwszego wpisu. Aktualny zaś potwierdza stan istniejący w chwili, gdy go wydano.

[i]Podstawa prawna:

– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=143200]ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 17, poz. 209 ze zm.)[/link][/i]