Tak.Bank może żądać zapłaty bezpośrednio od poręczyciela. Nie ma obowiązku prowadzenia egzekucji najpierw z majątku spółki (czyli dłużnika głównego), a dopiero gdy egzekucja okaże się bezskuteczna – żądać zapłaty od poręczyciela (czyli od czytelnika). Ograniczenie takie może wynikać z umowy poręczenia. W tym jednak wypadku przypuszczam, że tak nie było. A to oznacza, że poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny.

[b]Podstawa prawna:[/b]– ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]DzU nr 16, poz. 93 ze zm.[/link])