– Zamierzamy zorganizować licytację elektroniczną. Po doświadczeniach zaprzyjaźnionego urzędu boimy się jednak, ilu wykonawców zechce w niej wziąć udział. Zastanawiamy się, czy poza normalnym ogłoszeniem nie przesłać informacji firmom, które dotychczas startowały w przetargach na podobne zamówienia. Czy nie będzie to jednak naruszenie zasady równego traktowania uczestników? – pyta urzędnik samorządowy.

Przepisy nie regulują takiej sytuacji. W art. 93 ust. 5 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=247401]prawa zamówień publicznych[/link] znajduje się obowiązek powiadamiania wykonawców, którzy startowali w unieważnionym przetargu, o wszczęciu kolejnego postępowania. Chodzi tu jednak tylko o sytuacje, gdy jeden przetarg został unieważniony, a drugi ma dotyczyć tego samego przedmiotu zamówienia. Nie da się więc przenieść tego przepisu na powiadamianie wybranych przedsiębiorców o e-aukcjach.

Skoro prawo zamówień publicznych nie normuje takich praktyk, trzeba się zastanowić, czy nie łamią one podstawowych zasad udzielania zamówień. Zgodnie z postępowaniem przygotowuje się je i przeprowadza „w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.

Na pierwszy rzut oka sytuacja rzeczywiście jest dwuznaczna. Przedsiębiorcy są bowiem dzieleni na dwie grupy. Jedni, wybrani przez zamawiającego, otrzymają specjalne powiadomienia, cała reszta musi konwencjonalnymi kanałami dowiedzieć o zamówieniu.

Wbrew pozorom nie musi to jednak oznaczać nierównego traktowania uczestników. Najważniejsze jest bowiem ogłoszenie publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. To w tym publikatorze wykonawcy szukają informacji o zamówieniach. Chociaż więc wybrani przedsiębiorcy dostali niejako dodatkową zachętę, to wszyscy mają dokładnie takie same szanse najpierw złożyć wniosek o dopuszczenie do e-licytacji, a potem wziąć w niej udział. Są więc równo traktowani. Urząd gminy ma zaś większe szanse na to, że jego licytacja spotka się z zainteresowaniem przedsiębiorców. Wielu z nich nie ma jeszcze doświadczeń z elektronicznymi zamówieniami, więc dodatkowa zachęta z pewnością się przyda.

Niedawno Urząd Zamówień Publicznych uruchomił specjalną platformę, z której mogą za darmo korzystać wszyscy zamawiający. Dostęp do niej jest możliwy pod adresem: [link=http://licytacje.uzp.gov.pl]licytacje.uzp.gov.pl[/link].