Chodzi o refundację dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych. Na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310460]rozporządzenia z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU nr 70, poz. 603)[/link], z takiej pomocy mogą skorzystać zakłady pracy chronionej, w których ponad połowa załogi to niepełnosprawni.

– Miesiąc po tym, jak nowe przepisy zaczęły obowiązywać, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych opublikował informację, która szczegółowo wymieniała koszty, jakie nie mogą zostać zrefundowane – mówi Anna Pałecka Błaszczyk, dyrektor ds. prawnych w Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnoprawnych. – Znacznie ograniczyło to możliwości uzyskania refundacji przez zakłady pracy chronionej.

[srodtytul]Niewielu skorzystało [/srodtytul]

Ze względu na biurokratyczne ograniczenia o te dodatkowe środki wystąpiło dotychczas niewiele ponad sto firm, czyli co dziesiąta uprawniona. Z danych z PFRON (z 28 września tego roku) wynika, że umowy podpisane z 74 firmami opiewają na łącznie ok. 3 mln zł. W negocjacjach są jeszcze 43 umowy, które przewidują wypłatę refundacji na kolejne 2,5 mln zł. To niewiele, biorąc pod uwagę, że jeszcze na początku tego roku rząd obiecywał na ten cel 100 mln zł.

Przedsiębiorcy narzekają na przedłużające się negocjacje, a także na to, że nierzadko otrzymują jedynie niewielką część środków, o które wnioskowali. Urzędnicy PFRON odpowiadają, że większość kosztów przedstawionych we wnioskach nie kwalifikuje się do refundacji.

Wszystko wskazuje jednak na to, że po cichu doszło do znacznego ograniczenia środków na ten cel. To jednak tylko początek ograniczeń, które czekają wszystkich przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych.

[b]Będzie gorzej[/b]

– Z naszych rozmów z pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych wynika, że w przyszłym roku zostaną znacznie ograniczone środki na dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – W 2010 r. będą one obliczane na podstawie minimalnego wynagrodzenia z 2009 r. – czyli 1276, a nie 1317 zł, które zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku. Rząd rozważa także pozbawienie niepełnosprawnych emerytów możliwości uzyskania dotowanego zatrudnienia.

[[ramka]b] Komentuje Włodzimierz Sobczak[/b]

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Rozporządzenie z 22 kwietnia zawęża możliwości uzyskania refundacji w stosunku do tego, co mówi ustawa o rehabilitacji. Kolejne ograniczenia wynikają z wykazu kosztów, jakie mogą zostać w ten sposób zwrócone przedsiębiorcom, który znalazł się w informacji przedstawionej przez pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Dlatego wystąpiliśmy do minister pracy i polityki społecznej o zbadanie, czy wydanie takiej instrukcji było zgodne z prawem. Naszym zdaniem te wytyczne powinny zostać wycofane, aby przedsiębiorcy mogli korzystać z tej pomocy bez zbędnych ograniczeń administracyjnych. [/ramka]