Do 21 października małe i średnie firmy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą występować o dofinansowanie projektów wpisujących się w tematykę działania 8.2.1 programu „Kapitał ludzki”. Daje ono szansę zdobycia dotacji na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu.

W trakcie realizacji takiego projektu połowę kosztów związanych z przyjęciem do pracy pracownika będzie pokrywać Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Mówiąc wprost połowę pensji wypłaca pracodawca, druga część pochodzi z funduszy unijnych.

Jakie koszty wchodzą w grę? Będą to:

- wynagrodzenie brutto oraz opłacone od niego obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne,

- koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem,

- wynagrodzenie z tytułu skorzystania z usług agencji pośrednictwa pracy,

- dodatek z tytułu zmiany miejsca pracy.

Aby firma miała szansę skorzystania z takiego wsparcia, musi spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim musi prowadzić badania naukowe, prace rozwojowe, wprowadzać innowacje. Przyjmowanemu pracownikowi nie można bowiem narzucić dowolnych obowiązków. Jego praca musi wiązać się właśnie z wymienionymi działaniami. Ponadto na jego potrzeby należy utworzyć nowe stanowisko pracy. Zatem nie może on zastępować nikogo z dotychczas zatrudnianych osób.

Dodatkowo sam pracownik powinien spełniać pewne kryteria, wynikające z programu „Kapitał ludzki”. Mianowicie na wskazanych warunkach można zatrudnić jedynie pracownika naukowego lub pracownika dużej firmy (zatrudniającej co najmniej 250 osób) i to pod warunkiem że jego staż w tych instytucjach wynosi co najmniej dwa lata.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Pracodawca ma nie tylko możliwość zatrudnienia u siebie pracownika naukowego. Może też wysłać własnego pracownika na staż/praktyki do jednostki naukowej lub badawczej i uzyskać na to dofinansowanie. Takie połączenie jest szansą na wymianę myśli i wiedzy teoretycznej z praktyczną, co w konsekwencji może przekładać się na ciekawe projekty badawcze.

Aby skorzystać ze wsparcia, [b]wniosek o dofinansowanie należy złożyć najpóźniej 21 października 2009 r. do godziny 15 w kancelarii ogólnej Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Miasta (Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, I piętro, pok. 112 a).[/b]

[ramka] [b]Gdzie po dokumenty[/b]

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej, 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 oraz na stronie internetowej [link=http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl]www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl[/link].

Dodatkowych informacji udziela punkt konsultacyjny:

tel. 056 656 10 55,

e-mail: [mail=ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl]ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl[/mail].[/ramka]