Zgodnie z art. 479[sup]22[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E41227C567202AAA71F7E7F73201D1C0?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link] po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia postępowania, chyba że strona była pozbawiona możliwości działania lub nie była reprezentowana.

Termin został skrócony (w zwyczajnej sprawie wynosi pięć lat), by chronić prawomocne orzeczenia w sferze gospodarczej. Z drugiej strony art. 190 konstytucji przyznaje prawo do rozstrzygnięcia sprawy w następstwie utraty mocy normy uchylonej przez TK.

[b] 20 października 2009 r. TK uznał, że dwuletnie ograniczenie jest niekonstytucyjne (SK 6/09)[/b].