[b]Jestem bezrobotna. Napisałam program komputerowy i chcę zawrzeć umowę licencyjną z firmą, która zamierza go używać celem zabezpieczenia się przed nielegalnym kopiowaniem. Czy osoba prywatna może zawrzeć umowę licencyjną? A jeśli tak, to czy taka umowa wystarcza, czy raczej należałoby sporządzić również umowę o dzieło?[/b]

Udzielenie licencji jest w opisanej sytuacji jak najbardziej dopuszczalne. Nie zależy ona bowiem od tego, czy ktoś prowadzi działalność gospodarczą, pracuje itd., lecz od tego, czy ma prawa majątkowe do oprogramowania. Co do zasady przysługują one twórcy, którym - w tym wypadku - jest czytelniczka.

Co do drugiego pytania, to zawarcie umowy licencyjnej w zupełności wystarczy. Umowa o dzieło przydatna byłaby wówczas, gdy firma dopiero chciałaby zamówić u czytelniczki napisanie programu. A skoro jest on już gotowy, wystarczy umówić się, na jakich zasadach drugiej stronie wolno z niego korzystać.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

- art. 41 i nast. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C93D5A654BB6717CCC39E41DF840730B?id=181883]ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych[/link],

- art. 627 i nast. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5849852F10AD246A6087E23DF99F4EEC?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] [/i]

[i] Autor jest rzecznikiem patentowym[/i]