[b]Tak.[/b] Co prawda, przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania numeru REGON, nie jest on jednak niezbędny do funkcjonowania w obrocie. [b]Nie ma zatem obowiązku umieszczania go na firmowej pieczątce.[/b]

Od 31 marca 2009 r. nie obowiązuje już art. 43 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej, zgodnie z którym podmioty podlegające wpisowi do rejestru podmiotów REGON w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym zobowiązane są do posługiwania się zaświadczeniem o wpisie do rejestru REGON i podawania numeru identyfikacyjnego w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73442]ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU nr 88, poz. 439 ze zm.).[/link] [/i]