Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w skrócie OBPON.org, została powołana po to, by uczestniczyć w procesie tworzenia prawa, które ma później zastosowanie do prawie 2,1 tys. zakładów pracy chronionej oraz ponad 9 tys. firm z tzw. otwartego rynku zatrudniających niepełnosprawnych. Wszystkie te firmy zatrudniają łącznie 232 tys. niepełnosprawnych pracowników i pobierają dopłaty do ich wynagrodzeń z PFRON.

– Przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych co chwila są zaskakiwani przez zmiany przepisów lub nowe interpretacje dotychczasowych regulacji – tłumaczy Krzysztof Kouncelman, prezes OBPON.org – Powołaliśmy tę organizację, by zyskać prawo do wyrażania opinii w procesie legislacyjnym, by głos tych przedsiębiorców został wysłuchany.