Przedsiębiorca nie musi zatem wykazywać dodatkowego przychodu z tego powodu, że ma u siebie osobę robiącą bez wynagrodzenia to samo co pracownik. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji „Rz”.

Podkreśliło, że odbywanie stażu przez bezrobotnych lub praktyk przez absolwentów nie powoduje powstania nieodpłatnego świadczenia. Chodziło o interpretację przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o praktykach absolwenckich.

Jak pisaliśmy w „Rz” z 2 października (Izabela Rakowska-Boroń, „[link=http://www.rp.pl/artykul/371667.html]Stażysta antykryzysowy[/link]”), odbywające się na ich podstawie staże i praktyki cieszą się dużym zainteresowaniem. Przepisy pozwalają bowiem na korzystanie z pomocy w firmie bez wynagrodzenia. Pensję stażystom płaci urząd pracy. Jeśli zaś chodzi o praktyki absolwenckie, to ustawa regulująca te kwestie mówi, że mogą się one odbywać nieodpłatnie.

Przedsiębiorcy mają jednak wątpliwości, czy taka darmowa praktyka bądź staż nie powoduje, że uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń. Ich definicja jest bowiem bardzo pojemna.

Z orzecznictwa wynika, że nieodpłatne świadczenia to wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku. Zdarzały się już także interpretacje urzędów skarbowych, które nakazywały firmom płacić podatek od wartości prac wykonywanych nieodpłatnie np. przez osoby skazane. Dlatego też zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, jak jest w wypadku stażystów i praktykantów.

Jak czytamy w odpowiedzi, celem przepisów o stażach i praktykach jest aktywizacja zawodowa osób wchodzących na rynek pracy oraz przeciwdziałanie bezrobociu.

Firmy przyjmujące bezrobotnych lub absolwentów na staż zajmują się ich przeszkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. W konsekwencji odbywanie stażu przez bezrobotnych lub praktyk przez absolwentów nie skutkuje powstaniem nieodpłatnego świadczenia. Nie dochodzi bowiem do niego, jeśli osoba spełniająca świadczenie uzyska lub ma uzyskać w przyszłości wzajemną korzyść.