[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]Kodeks cywilny[/link] mówi, że firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Nie może też wprowadzać otoczenia w błąd i zawierać np. nieprawdziwych informacji. Nie może również być taka sama jak firma już istniejącego przedsiębiorcy, bo wtedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są do wykorzystywania w firmie nazwiska. Oczywiście poza imieniem i nazwiskiem, które są obowiązkowe, do nazwy można włączyć różne inne określenia, np. określenie rodzaju działalności, miejsca jej wykonywania czy jakieś specjalne oznaczenia, np. Studio Art Maja Zabłocka. W swojej firmie nazwisko umieszczają też osobowe spółki prawa handlowego.

Nieco inne zasady oznaczania firmy obowiązują w przypadku osób prawnych, np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyjnych. W tym wypadku firmą jest nazwa osoby prawnej. Firma zawiera określenie formy prawnej. Może być ono podane w skrócie (np. spółka z o.o. albo SA). Firma może też wskazywać, tak jak przy osobach fizycznych, przedmiot działalności, siedzibę oraz inne – dowolnie wybrane – określenia.

Firma osoby prawnej może także zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeśli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Pamiętajmy jednak, że umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmieci – zgody jej małżonka i dzieci.

Podstawa prawna:

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeks cywilny[/link] (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).