[b]Czy umowa pożyczki podlega opodatkowaniu na terenie Polski, jeśli została zawarta w Stanach Zjednoczonych? Dodam, że w chwili zawarcia umowy środki pieniężne znajdowały się na terytorium Stanów, pożyczkobiorca miał miejsce zamieszkania w Polsce, a umowa została zawarta w Stanach.[/b]

[b]Nie.[/b] Umowa nie podlega [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185384]PCC[/link]. Pożyczka objęta jest tym podatkiem, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze, znajduje się na terytorium Polski. Wtedy nie ma znaczenia, gdzie umowa została zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) jej strony.

Pożyczka objęta jest PCC także wtedy, gdy rzeczy znajdują się za granicą i są spełnione łącznie dwie przesłanki:

- nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski,

- objęta zakresem ustawy czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski.

Co istotne, dla opodatkowania PCC obydwa warunki muszą być spełnione łącznie. Potwierdziła to [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 20 października 2009 r. (IPPB2/436-291/09-4/MS).[/b] Czytamy w niej, że „zawarcie przez pożyczkobiorcę umowy pożyczki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy założeniu, że pieniądze będące przedmiotem tej umowy w chwili jej zawarcia znajdowały się za granicami Polski, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185384]ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 68, poz. 450 ze zm.)[/link][/i]